INTI GĦANDEK TIEĦRI DAN LI ĠEJEGĦI XIRI GĦANDU XIRI L-PRODOTTI TA 'KONTRIBID TA' NYE.

THIS “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” TERMS OF USE AGREEMENT (“Agreement”) IS A LEGAL AND BINDING AGREEMENT BETWEEN YOU (“YOU,” “YOUR,” OR “YOURSELF”), AS THE END USER, AND “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” (“OUR,” “US,” “WE,” “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” OR “COMPANY”), WHICH GOVERNS YOUR USE OF OUR INTERNET-BASED MEDIA DISTRIBUTION AND DATA COLLECTION SUBSCRIPTION SERVICE (the “Service”) TOGETHER WITH ALL INFORMATION, CONTENT, PRODUCTS, MATERIALS AND SERVICES MADE AVAILABLE TO YOU BY US AND/OR THIRD PARTIES THROUGH THIS CREATIVE AUDIO/ VIDEO PRODUCTION (Collectively, the “Creative Audio/ Video Production” ISTAĠĠ IE NYE KLOROMIZZAT TAL-AUDIO U TAL-VIDEO). You acknowledge that by ordering any of the NYE Countdown products before December 10, 2018, that delivery of your order / the customized product(s); will not be delivered until after December 10, 2018. All orders placed after December 10, 2018 should be delivered within 72 hours of ordering via an emailed link to the email supplied to NYECountdown.com, llc. order, unless otherwise updated. You can update your email and profile on NYECountdown.com under the “MY ACCOUNT”. Questions? Email support at SUPPORT@NYECountdown.com 24 sigħat kuljum sa Jannar 2, 2019.

JEKK JOGĦĠBOK AQRA QABEL DAN IL-FTEHIM QABEL MA 'L-UŻU TAL-PRODUZZJONI TA' L-AUDIO / VIDEO KREATTIV. MILL REĠISTRAZZJONI TA, tordna online jew VIA PHONE, JUŻA, jew xort'oħra jaċċessaw IL Creative AUDIO PRODUZZJONI / VIDEO, jew kwalunkwe KOMPONENT TIEGĦU, b'xi mod li jkun, INTI LI JIRRIKONOXXI LI INTI HAVE AQRA U mifhum DAN IL-FTEHIM, fejn taqbel mal ISSIR PARTIT LI DAN IL-FTEHIM U JAQBLU TAĦT LI GĦANDHOM IKUNU SODISFATTI MINN U JIKKONFORMAW TERMINI U KUNDIZZJONIJIET HAWNHEKK. DIN Creative PRODUZZJONI awdjo / vidjo hija offruta U DISPONIBBLI BISS LI PROFESSJONALI RADJU xandara, disc jockeys, konsulenti, TIKKETTI, LUKANDI, nightclubs, barri, RISTORANTI, promoturi U PERSUNI PROFESSJONALI DAWN OĦRA U / JEW ENTITAJIET. IF, GĦAL KULL raġuni, INTI MA jaċċettaw u JAQBLU LI KOLLHA-TERMINI U KUNDIZZJONIJIET TA 'DAN IL-FTEHIM, JEKK JOGĦĠBOK Waqqaf-REĠISTRAZZJONI / PROĊESS tordna U MA AĊĊESS JEW UŻU-PRODOTT, AUDIO Creative / PRODUZZJONI VIDEO, jew kwalunkwe MUSIC, TEST JEW MATERJAL IEĦOR DISPONIBBLI PERMEZZ TAL-PRODUZZJONI TA 'L-AUDIO / VIDEO KREATTIV B'XXI TA' KWALUNKWE.

The product(s) being registered and sold are the audio timed voice parts, the custom audio voiced parts and the video effects of the NYE Countdown Shell WITHOUT the copy written music. NYECountdown.com, llc. uses the music on the countdowns for demonstration purposes only. All custom orders will receive their voiced customized insert and a “New Year’s Eve Custom Countdown DEMO TRACK” with music at no charge. (the additional “nye demo” download is for a sample | promotional use and instructional purposes only) You must be a working professional disc jockey or nightclub to purchase the NYE Countdown. By purchasing the “NYE Shell” and customized vocal dj drop from NYECountdown.com, llc. you are agreeing to abide by all music licensing copyrights and domestic | international copyright laws and indemnify and hold harmless Killerspots.com, Inc., NYECountdown.com, llc., its affiliates, agents and producers.

All orders are ONE LICENSE – ONE DOWNLOAD that is receipt trackable and traceable by our NYECountdown.com, llc. licensing software.

INTI huma pprojbiti b'mod strett biex jikkondividu jew iħottu kwalunkwe kontropartijiet kollha prodotti minn KILLERSPOTS.COM, Inc. & NYECOUNTDOWN.COM, LLC. ONOUT YOUTUBE, VIMEO, FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM JEW KWALUNKWE WEBSITES OĦRA TA 'SHARING U SITI TA' L-FTP ĦLIEF GĦANDEK DOKUMENTAZZJONI ESPRESSA MITLUBA MID-DIPARTIMENT TAD-DIPENDENZA TAGĦNA.

Il-vidjows kollha ġew watermarked biex tidentifika kwalunkwe ksur u kull ksur. Il-vjolazzjonijiet kollha se jiġu segwiti u se jsiru elenkati sewda u pprojbiti minn xiri futur.

Regoli ta 'Użu:

  • Din il-Produzzjoni Kreattiva ta 'Awdjo / Video qed tiġi pprovduta lilek bħala l-utent aħħari u għalhekk, bl-ebda mod ma għandha tiġi riprodotta, modifikata, adattata, trażmessa, mibjugħa, mikrija, mikrija, liċenzjata, trasferita, distribwita jew dispensata b'xi mod ieħor lil partijiet terzi jew mibdula bi kwalunkwe mod.
  • Company grants to you a non-exclusive, non-transferable, non-sub-licensable, revocable license to use the object code copy of the Creative Audio/ Video Production distributed with this Agreement (the “Copy”) along with related documentation during the term of this Agreement on a single CPU, which CPU you may change from time to time. Such license shall be terminable as provided herein.
  • Din il-Produzzjoni Kreattiva ta 'l-Awdjo / Video hija mezz biex tirċievi l-kontenut imwassal mill-Kumpanija u teħtieġ li jinħoloq u jiġi approvat kont individwali mill-Kumpanija sabiex tissottoskrivi mas-Servizz. Kull kont huwa awtorizzat biex jintuża biss mill-individwu li ħoloq il-kont. Taħt l-ebda ċirkostanza m'għandu jinqasam jew jintuża kont minn aktar minn utent wieħed u dik l-azzjoni għandha titqies bħala raġuni għal diżabilità tal-kont, terminazzjoni tal-kont, jew azzjoni punittiva oħra. Dan jinkludi li l-ID tal-kont individwali tiegħek ikun disponibbli għal kull persuna / entità oħra.
  • Inti tirrikonoxxi li l-Kumpanija żżomm kontroll esklussiv tal-Produzzjoni Awdjo-Vidjo / Video u d-drittijiet kollha tal-proprjetà intellettwali assoċjati magħhom. Billi tissottoskrivi għas-servizz ta 'kunsinna tal-kontenut offrut permezz tal-Produzzjoni Kreattiva ta' l-Awdjo / Vidjo, ma tagħmilx is-sid tagħha. Ħlief kif espressament ipprovdut hawnhekk, int ma tingħata ebda dritt jew liċenzja għal privattivi, drittijiet ta 'l-awtur, sigrieti tan-negozju jew trademarks fir-rigward tal-Creative Audio / Video Production jew il-kontenut tagħha, u Company tirriserva d-drittijiet kollha mhux mogħtija espressament hawn taħt. Il-Creative Audio / Video Production fih tagħrif proprjetarju u kunfidenzjali li huwa protett mil-liġijiet tal-copyright u d-dispożizzjonijiet tat-trattat internazzjonali.
  • Inti taqbel li ma tneħħiex, minn kwalunkwe kopja tal-Creative Audio / Video Production, kwalunkwe dritt ta 'copyright u / jew avviżi ta' drittijiet ta 'proprjetà oħra li jidhru fuq il-Creative Audio / Video Production kif oriġinarjament ipprovdut mill-Kumpanija.
  • Inti taqbel li ma tqassamx, ma żżassax, tiddiżriptja, tittraduċi, teditja, toħloq xogħlijiet derivati ​​minn, estratt jew invertit inġinier jew ibiegħu mill-ġdid il-Creative Audio / Video Production, jew tipprova jew tgħin lill-oħrajn biex jagħmlu xi wieħed minn dawn ta 'hawn fuq.
  • Inti taqbel li ma tirriproduċiex, tqassam, tferrex, ma tbigħx, tagħmel disponibbli lil partijiet terzi, jew tiċċirkola din il-Produzzjoni Kreattiva ta 'Awdjo / Video lil xi ħadd jew biex tisfrutta l-Produzzjoni Awdjo-Vidjo għal skopijiet kummerċjali jew mhux kummerċjali mingħajr il-kunsens bil-miktub minn qabel u bil-miktub tal-Kumpanija. Kull azzjoni ta 'distribuzzjoni mhux awtorizzata bħal din tikkostitwixxi ksur tal-liġi federali tad-drittijiet tal-awtur taħt 17 USC Taqsima 106 li għaliha tista' titqies responsabbli għal imġiba illegali volontarja, punibbli b'multa sa mitt ħamsa u ħamsin elf dollaru ($ 150,000) għal kull att li jikser.
  • Il-kontenut mogħti permezz tal-Creative Audio / Video Production huwa l-proprjetà ta 'partijiet terzi li jżommu s-sjieda fuqha u li jkunu liċenzjawha lill-Kumpanija. Il-kontenut huwa protett mid-drittijiet tal-awtur u liġijiet oħra dwar il-proprjetà intellettwali. Kontenut riċevut mill-Kumpanija jista 'jintwera, jintuża, u jinżamm biss mill-abbonat li lilu l-kontenut ikun disponibbli u biss għal skopijiet fl-ambitu ta' dan il-Ftehim.
  • Inti taqbel li ma tużax il-kontenut b'mod li jikser id-dritt ta 'l-awtur jew protezzjoni esklussiva oħra mogħtija lin-xogħol u tirrikonoxxi li kull użu li jikser il-liġi jtemm id-drittijiet tiegħek għall-privatezza taħt dan il-Ftehim u jista' jirriżulta wkoll f'li tinvolvi responsabbiltà legali personali taħt l-istat jew liġi federali. Il-liġi federali tipprovdi pieni ċivili u kriminali severi għar-riproduzzjoni mhux awtorizzata, distribuzzjoni, kiri jew trażmissjoni diġitali ta 'reġistrazzjonijiet tal-ħsejjes protetti bi drittijiet ta' l-awtur u / jew xogħlijiet protetti oħra taħt 17 USC Sezzjonijiet 501, 506. Il-ksib ta 'kopji mhux awtorizzati ta' xogħlijiet bid-drittijiet tal-awtur jikkostitwixxi serq li għalihom tista 'tinżamm responsabbli għal eluf ta' dollari fi ħsarat. Li xi wieħed mill-kontenut disponibbli fuq kwalunkwe netwerk Peer to Peer (P2P) jew kwalunkwe mezz ieħor ta 'uploading mhux awtorizzat ta' xogħlijiet protetti jew protetti wkoll jikkostitwixxi ksur tad-drittijiet tal-awtur. Dan il-Ftehim jikkostitwixxi avviż ta 'protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur għall-kontenut ikkunsinnat permezz tal-Produzzjoni Awdjo-Vidjo u kwalunkwe użu illegali jista' jwassal għal sejba ta 'ksur intenzjonat tad-drittijiet tal-awtur f'qorti federali punibbli b'multa sa mitt ħamsa u ħamsin elf 150,000) dollari għal kull att li jikser jew xi responsabbiltà severa ċivili jew kriminali.
  • Inti tifhem li l-kontenut kollu fih marka ta 'l-ilma b'ident personali li jista' jiġi rintraċċat għalik, u li tkun responsabbli għal kwalunkwe tqassim mill-ġdid ikkupjat jew illegali tal-Produzzjoni Awdjo-Vidjo jew il-kontenut kollu jew parti minnu skond dak ta 'hawn fuq.

Terminu. This Agreement commences upon your acceptance (as described above) and will end when terminated. This Agreement will be deemed to terminate immediately if you fail to comply with any material term or condition contained herein. Upon termination, your license rights end and you will no longer have access to or be able to receive the subscription content. Company reserves the right to terminate this Agreement and disable the Creative Audio/ Video Production at Company’s discretion at any time. The restrictions set out in this Agreement shall remain in force even after termination or expiration.

Ċaħda ta 'Garanziji. You expressly agree that use of and access to the Creative Audio/ Video Production application is at your sole risk. The content is provided on an “as is” and an “as available” basis. We do not make, and hereby disclaim, any representations or warranties regarding the Creative Audio/ Video Production, content, Company website, and/or other products and services offered through the Company or any portion thereof, express, implied or statutory, including (without limitation) implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, non-infringement of third party rights, or any warranties arising by course of dealing or custom of trade. We make no representation or warranty that any material, content, products or services displayed on or offered through the Creative Audio/ Video Production are accurate, complete, appropriate, reliable, or timely. We also make no representations or warranties that the Creative Audio/ Video Production will meet your requirements and/or your access to and use of the service will be uninterrupted or error-free, free of viruses, malicious code, or other harmful components, or otherwise secure. Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain warranties. Accordingly, some of the above exclusions may not apply to you.

Limitazzjoni ta 'Responsabbiltà. Sal-limitu massimu permess mil-liġi applikabbli, la l-Kumpanija, il-liċenzjaturi, il-fornituri, l-imsieħba, l-affiljati jew il-fornituri ta 'servizzi ta' partijiet terzi m'għandhom ikunu responsabbli lilek jew lil kwalunkwe parti terza għal kwalunkwe effett dirett, indirett, inċidentali, speċjali, eżemplari, punittiv jew konsegwenzjali. danni, jew kull forma oħra ta 'ħsarat b'xi mod li jirriżultaw minn jew b'konnessjoni ma' dan il-Ftehim jew l-użu tiegħek tal-Creative Audio / Video Production, irrispettivament mill-forma ta 'azzjoni jew il-bażi tat-talba jew jekk il-Kumpanija tkunx avżat dwar il-possibbiltà ta 'tali danni. Uħud mill-ġurisdizzjonijiet ma jippermettux il-limitazzjoni jew l-esklużjoni tar-responsabbiltà għal danni inċidentali jew konsegwenzjali. Għaldaqstant, xi wħud mil-limitazzjonijiet u l-esklużjonijiet ta 'hawn fuq jistgħu ma japplikawx għalik.

Użu ta 'informazzjoni. Inti hawnhekk tagħti lill-Kumpanija permess biex tuża kwalunkwe informazzjoni derivata mill-użu tiegħek tal-Creative Audio / Video Production jew informazzjoni oħra rrappurtata lill-Kumpanija bi kwalunkwe mod li l-Kumpanija tagħżel, għal skopijiet kummerċjali jew mhux kummerċjali.

Bidliet. Kumpanija tirriserva d-dritt fi kwalunkwe ħin li timmodifika dan il-Ftehim u li timponi termini jew kundizzjonijiet ġodda jew addizzjonali dwar l-użu tiegħek tal-Produzzjoni Awdjo-Vidjo / Video. Tali modifiki u termini u kundizzjonijiet addizzjonali jkunu effettivi minnufih u inkorporati f'dan il-Ftehim. L-użu kontinwu tiegħek tal-Produzzjoni Awdjo-Vidjo / Produzzjoni se jitqies aċċettazzjoni tiegħu.

Indennità. You agree to defend, indemnify and hold us harmless against any losses, expenses, costs or damages (including our reasonable attorneys’ fees, expert fees’ and other reasonable costs of litigation or proceedings) arising from, incurred as a result of, or in any manner related to any claim or action based upon (a) your breach of, or failure to comply with, the terms and conditions of this Agreement, (b) your use of the Creative Audio/ Video Production , and/or (c) the use of the Creative Audio/ Video Production by any other person using your IDs. We may, in our discretion, participate in the defense of any such claim or action and any negotiations for its settlement or compromise. No settlement which may adversely affect our rights or obligations shall be made without our prior written approval. We reserve the right, at our own expense and on notice to you, to assume exclusive defense and control of any such claim or action and then your corresponding indemnification obligation will end.

L-Għażla tal-Liġi u l-Kunsens għall-Ġurisdizzjoni. Dan il-Ftehim huwa rregolat mil-liġijiet tal-Istat ta 'Ohio, l-Istati Uniti, mingħajr ma jitqiesu l-kunflitti tad-dispożizzjonijiet tal-liġi; u hawnhekk taw il-kunsens għall-ġurisdizzjoni esklussiva ta 'u l-post fil-qrati federali u tal-istat li jinsabu fil-Kontea ta' Clermont, Ohio, l-Istati Uniti fir-rigward tat-tilwim kollu li jirriżulta minn jew li għandu x'jaqsam mal-Produzzjoni Awdjo-Vidjo. Barra minn hekk, inti b'dan taw il-kunsens għall-ġurisdizzjoni esklussiva ta 'u l-post f'dawn il-qrati għal kwalunkwe azzjoni mibdija minnek kontra tagħna (jew l-affiljati tagħna).

Ftehim kollu. This Agreement constitutes the entire agreement between you and Company and governs your use of the Creative Audio/ Video Production, superseding any prior agreements between you and Company. You also may be subject to additional terms and conditions that may apply when you use affiliate services, third-party content, or third-party Creative Audio/ Video Production. If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, that portion shall be construed in a manner consistent with applicable law to reflect, as nearly as possible, the original intentions of the parties, and the remaining portions shall remain in full force and effect. Company’s failure to enforce any right or provisions in this Agreement will not constitute a waiver of such or any other provision. Company will not be responsible for failures to fulfill any obligations due to causes beyond its control.

L-ORDNIJIET TAD-DWANA GĦANDHOM IKUNU SARMU DIN SETTAR, DIĊEMBRU 27, 2018 GĦAL NOEMON, EST biex jiggarantixxu konsenja fuq il-ħin mingħajr ħlas għaċ-ċaqliq.

L-ordnijiet kollha wara din l-iskadenza jirriżultaw f'REMISS RUSH flimkien ma 'kwalunkwe FedEx Charges mħaffa.

IL-BEJGĦ KOLLHA HUMA FINALI! L-ebda rifużjonijiet ma jingħataw. LE EĊĊEZZJONIJIET.

Jekk għandek xi mistoqsijiet jew teħtieġ appoġġ: jekk jogħġbok ibgħatilna email support@nyecountdown.com or www.NYECountdown.com. Grazzi! Is-Sena t-Tajba!

*** ALTE TA 'ŻBARRA ***

Jekk jogħġbok ħu VIDEO in-NYE Countdown tiegħek LIVE IN ACTION this New Year’s Eve – and send to us so we can feature you and your venue on our website and social media.

Upload hawnhekk: http://bit.ly/ClientUpload

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!